a
[转载]琴学津逮(三)

阅0转02018-08-10

[转载]琴学津逮(三)

(2014-08-29 22:15:03)
转载
标签:

转载

分类:
原文地址:琴学津逮(三)作者:弹琴论道

(二)紫琼

琴潜壶隐楼藏琴录·紫琼

原文:

   紫琼,仲尼式。与古斋祝氏十二琴楼第一材。琴背刻行书“紫琼”二字。又刻楷书铭曰:“其质也,若琼树之直;其色也,若琼华之精;其声也,若琼箫之脆与琼琯之清,吾与子手操而目送也。又若天风荡荡,吹下飞琼。剡曲王棨之题。

  【其二】铭曰:“江峰青,江月莹,安得成连移我情。铿吾有感夫紫琼,并附跋语。紫琼,十二琴楼主人物也。主人精音律,善蓄琴。紫琼尤为温和清亮。予以亲弗尝受业为琴弟子。迩岁兵燹,琴楼旧物半化为焦桐。窃叹紫琼恐亦作劫灰中物矣。丙寅冬余客三山,安伯甥亦乔寓于此。出琴相示,知广陵虽邈,遗制犹存。余与先生沆瀣一气,既喜紫琼独寿,益深成连海上之恩,因感而识数语。同治六年二月杨庭镛铭。”

  【其三】“峄阳之木,厥名曰桐,度材制器,肇始神农。法天象地,上下感通。朱弦疏越,与瑟同工。愔愔之德,有养斯融。当秋月皎,方春花浓,高山流水,伯牙遇钟。筝琶妖冶,细响皆空。如玉之润,如晶之莹。嘉铭肇锡,其曰紫琼。”

   附注:紫琼为琴中上品,不易觅得,不幸由郑君借去,未久失去,无法珠还,各琴家均为我叹息。

注释:

1、据《古琴纪事图录》(2000年台北古琴艺术节唐宋元明百琴展宝录)所载:紫琼,仲尼式,宋琴。长126厘米,宽(额17厘米,肩20.2厘米,尾13.5厘米),厚5.5厘米。漆色断纹:原有不规则蛇腹断,修复后略有断纹。琴材配件:象牙轸及雁足。螺钿徽。


 琴背铭文:

    (1)轸池下刻行书琴名「紫琼」二字。

   (2)龙池右上方刻铭文:「其质也若琼树之直 其色也若穷华之精 其声也若琼琼箫之脆与琼琯之清 吾与子手挥而目送也 又若天风荡荡吹下飞琼 安伯道兄属铭 剡曲王棨之」。

   (3)龙池左上方刻铭文:「江风清江月莹 安得成连移我情 铿吾有感夫紫琼 紫琼十二琴楼主人物也 主人精音律善蓄琴 紫琼尤为温和清亮 予以亲弗尝受业为琴弟子 迩岁兵燹琴楼旧物半化焦桐 窃紫琼恐亦作劫灰中物矣 丙寅冬 余客三山 安伯甥亦乔寓于此 出琴相示知广陵虽邈遗制犹存 余与先生沆瀣一气 既喜紫琼独寿 益深成连海上之思 因感而识数语 同治六年二月杨庭镛铭 范多璜书」。

   (4)龙池右下方刻铭文:「峄阳之木厥名曰桐 度材制器肇始神农 法天象地上下感通 朱弦疏越与瑟同工 愔愔之德有养斯融 当秋月皎方春花浓 高山流水伯牙遇钟 筝琵妖冶细响皆空 如玉之润如晶之莹 嘉名肇锡其曰紫琼 安伯尊兄属铭 江上庭镛」。

   (5)龙池左下方刻铭文:「天苍苍云茫茫 仙之山兮元鹤翔 仙之人兮舞霓裳 仙风冷冷兮铭玉佩之铿锵 伊弹者谁兮 行将与子逍遥乎白云之乡 多璜为 安伯仁兄制铭 丁卯春仲」。  

   (6)龙池下方刻铭文:「尔声则扬尔得斯彰 君(子)比尔于玉 匪谓尔音之琅琅是益念 先人之手泽兮 逃烈火于昆冈 将宝此以贻百世兮 弗改弦而更张 秋斋先生蓄古琴十二 紫琼其一也 戊午粤寇犯蒲城室庐荡然 而此琴独为 公文孙安伯副郎携之行筴得免于难 越十年余访 副郎于福州寓斋 焚香拂几出以见示 益信天下奇宝默默中自有呵护而 副郎谨守 先泽夷险勿渝 则其克绳祖武之志 即此可见矣 爰为之铭以志庆幸 戊辰正月上元日 邗上□□□」。

   (7)凤沼右侧刻隶书「十二琴楼第一材」七字:左侧为『蒲城祝氏家藏』篆书长方印。


2、与古斋祝氏十二琴楼:指的是活跃在公元十九世纪的清代琴家——祝凤喈,字桐君。自幼攻读诗书,精擅古琴,有家学渊源。得其父所遗旧琴一张,因向胞兄祝凤鸣(字秋斋)学琴,又自精研30余年,所学皆通。居宅有园林之胜,遂广为搜求,藏七弦古琴数十张,择其优者,筑楼贮之,称为十二琴楼。其搜集了明、清两朝三十多种琴谱。经过比较后认为苏琴山的《春草堂琴谱》最佳,并以此为基础,撰写了《与古斋琴谱》,同时创立了浦城琴派。

3、原藏者汪建侯先生认为这是一张来之不易的琴中上品,珍同拱璧,只可惜经郑君(未提及具体名讳)之手后却未能物归原主。此琴目前现在台湾,百乐琴苑主人于1992年在上海购得此琴,由扬州夏林余先生两次修复。

来自:银灯伴读  > 待分类
举报
[荐]  原创奖励计划来了,万元大奖等你拿!
猜你喜欢
类似文章
琴箫 |《玉楼春晓》古人踏青抚琴,好不自在
古琴老八张作品欣赏之《岳阳三醉》乐瑛
《古琴吟》戴晓莲古琴教学视频(附谱)
古琴曲:《怀古》--天地苍茫一根骨
《山居吟》| 古琴水墨动画的集大成者
经典古琴曲目有哪些?2015年10月古琴谱下载排行榜TOP100_古琴曲谱
更多类似文章 >>
生活服务